Disclaimer

Informatie op Avondopleiding.nl

Cytoxan Important Safety Information Cytoxan (cyclophosphamide) is a prescription infusion medication used to treat certain types of cancer and other non-cancer diagnoses. The disease, which affects primarily males, is associated with seizures, delayed development, abnormal artery development in the brain, and unusual gray brittle kinky hair. Pomalidomide: (Major) Avoid the concomitant use of pomalidomide and ciprofloxacin; significantly increased pomalidomide exposure may occur increasing the risk of pomalidomide adverse events https://www.onlinepharmacyinuae.com/. Using these medicines together may change the amount of medicine that is released in the body.

 • De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Avondopleiding.nl en de houder van deze website zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
 • Avondopleiding.nl en de houder van deze website garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.
 • Avondopleiding.nl en de houder van deze website wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

 • Wanneer Avondopleiding.nl en de houder van deze website links naar websites van derden weergeven, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen.
 • Avondopleiding.nl en de houder van deze website aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.
 • De informatie op dergelijke websites is door de Avondopleiding.nl en de houder van deze website niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

 • Avondopleiding.nl en de houder van deze website behouden zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).
 • Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Avondopleiding.nl en de houder van deze website of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.
 • U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

 • Avondopleiding.nl en de houder van deze website behouden zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.
 • Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

 • Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.